Tag: Саболч Туроци

White God (2014)

Закон въвежда тежък данък на смесените породи и собствениците започват да изоставят кучетата си. 13-годишната Лили прави всичко възможно, за да защити своя любимец Хаген

Това съдържание е достъпно само за Премиум членове.
Присъедини се сега
Already a member? Log in here
Continue Reading

Арт-алегория на кризисна Европа в Белият бог (2014)

Да, политиката и изкуството са коренно различни неща, но за един артист, който иска да порвокира определни мисловни процеси и емпатия всеки проблем е материал.

Това съдържание е достъпно само за Премиум членове.
Присъедини се сега
Already a member? Log in here
Continue Reading
Други