Boarding Gate


Boarding Gate

Boarding Gate е въздълга крими драма в две части. Първата почти статична, е въведение в неравностойните взаимоотношения Майкъл Медсън-Азия Ардженто, пследвана от по-динамична втора, в която разплатилата се вече с бившия наемодател и любовник Азия, преследва и бива преследвана в континента носещ нейното име.

Ардженто играе открито и интимно както винаги. Любовните терзания й отиват, така както кибритената клечка  в устата отива на Медсън.

 

5.00 avg. rating (99% score) - 4 votes

, , , , , , , , , , , , , ,

  1. No comments yet.
(will not be published)